Polityka środowiskowa

Ochrona środowiska jako integralną częśćą prowadzenia biznesu przez Net Marine Sp. z o.o.

Należą do niej:

  • Utrzymanie na uwadze spraw środowiskowych naszych usług i produktów w takim samym wymiarze jak ludzkie zdrowie,
  • Oprócz wypełniania zobowiązań prawnych odnoszących się do ochrony środowiska, regulacji prawnych oraz decyzji lokalnego samorządu, staramy się wdrażać wiele rozwiązań i udoskonaleń dotyczących ochrony środowiska,
  • Rozwijamy zadania oraz cele środowiskowe razem z systemem zarządzania środowiskiem do usprawnienia wydajności wobec środowiska,
  • Staramy się zredukować ilość zanieczyszczeń w środowisku poprzez przekazywanie zużytego sprzętu do recyklingu a jeśli jest to możliwe jego naprawę,
  • Podosimy standardy ochrony środowiska poprzez współpracę z naszymi klientami, dostawcami, i przedstawicielami odpowiednich organizacji,
  • Planujemy firmowe szkolenie z zakresu świadomości środowiskowej oraz utrzymanie podstawowych zasad świadomości środowiskowej.